Skorpion, 12 listopada ☆ Panowie

Skorpion, 12 listopada ☆ Panowie

dzisiejsze prognozy

samopoczucie: zbliża się zadowalające samopoczucie, chwytaj życie za rogi, nie wiadomo, kiedy nastąpi następny porównywalny moment.

zdrowie: to okres dość niezłej wydolności, wyrusz pewnie na przód zademonstrować światu, na co cię stać.

miłość: uosabiasz uosobienie Wenus, jeśli bodaj zamarzysz sobie, możesz dostać wszystko.

żywioł woda
jakość stała
natura żeńska
planeta Mars
metal żelazo
liczba 9 i 13
Astrologiczny pan skorpion urodzony w dniu 12 litopada jest to osobnik wrażliwy, rozwiązań problemów wypatruje w zabiegach magicznych i w przepowiedniach, nie ufa matematycznemu sposobowi rozwiązywania przeciwności, a więc jego żywot jest burzliwy i nieprzewidywalny. Bywa niestały, nie potrafi wykazywać się zdyscyplinowanymi zobowiązaniami i umie błyskawicznie odpuścić na moment przed osiągnięciem mety, często wkurza swoich współpracowników. Charakteryzuje się troskliwością, jest wręcz nadmiernie wielkoduszny i więcej ceni przyjaźń niźli majętność, dlatego bywa brany za osła. Jest to człowiek zamknięty, lubi spędzać czas, w swoich osobistych fantazjach, częstokroć potrafi okazywać niespotykaną wytrwałość przy remoncie zepsutych mechanizmów, aczkolwiek odczuwa trudności z nawiązywaniem bliskich stosunków z innymi osobami. Jest to jednostka szczera, umie być doskonałym kompanem lojalnym w opałach, do związków odnosi się niezmiernie serio, jednak jego wrodzony legalizm potrafi być przyczyną przypływów niechęci. Uwielbia zachowywać się konsekwentnie, ukazuje konsekwencję i dyscyplinę, umie się prawidłowo mobilizować, jednak często nie daje rady wykazywać się kreatywnością w wymagających tego okolicznościach. Cechuje się cierpliwością, potrafi osiągnąć mistrzostwo w dziedzinach narzucających konieczność długookresowej praktyki, umie uważnie wsłuchiwać się w cudze gawędy i w dawnych wiekach potrafiłby być benedyktynem kaligrafującym szacownych książkach.
Częstokroć bywa bezwolny, przeciąga jakiekolwiek rzeczy tak długo, aż sytuacja zostanie rozwiązana przez innych, zatrzymując go w słodkim letargu. Znamionuje się tolerancyjnością, ma niezwykle otwarty i wielostronny umysł i osobników różnych i egzotycznych nie uznaje z marszu za zagrożenie, zatem nie toleruje u współtowarzyszy tylko braku poszanowania innych. Charakteryzuje się uduchowieniem, dysponuje twórczym i bardzo empatycznym psyche i w oszczędnym wystąpieniu umie ująć bezlik afektów, a zatem często jest mentorem duchowym dla innych. Cechuje się fatalizmem, w każdym wypadku trapi go niepewność odnośnie słuszności realizowanych ruchów, prowadząc go częstokroć do kompletnie niepotrzebnej klęski oraz odbierając mu wigor wymagany do dokończenia rozpoczętych projektów. Znamionuje się przezornością, stroni od nieroztropnych aktywności, dokładnie planuje najmniejsze manewry i mknie ku bogactwu z wolna, ale metodycznie. To człowiek silny, we wdrażaniu własnych celów potrafi być niezmiernie konsekwentny, nierzadko na wskroś drapieżny, jeśli to konieczne, odważnie i pragmatycznie tłumaczy swoje sądy oraz nie boi się wszczynania sporów. Jest to osobnik powolny, wszelkie scenariusze funkcjonują dla niego wyłącznie jako abstrakcja, do własnych obowiązków ustosunkowuje się tak, jakby w ogóle nie zabiegał o wykonanie swoich prac. Bywa osobą ksenofobiczną, jest absolutnie przekonany o własnej perfekcyjności, dowolną różnicę stanowiska uważa za agresję, toteż prędko zraża do siebie pozostałych ludzi. Charakteryzuje się samodzielnością, nie cierpi wykonywania narzuconych zarządzeń, więc niech ci nie jawi się, że ulegnie komuś bez pojedynku.

mapa   teksty
materiały   kontakt
horoskopy ☆ panowie ☆ skorpion, 12 listopada
Serwis internetowy, który przeglądasz, używa cookies. Są to pliki zapisywane na urządzeniu użytkownika, w celu zliczania odwiedzin, targetowania reklam oraz na potrzeby wtyczek social mediów. Informacje z nich udostępniamy firmom tworzącym nasze statystyki oraz serwującym reklamy. Możesz zmodyfikować zakres w jakim Twoja przeglądarka będzie zapisywała i przechowywała wspomniane informacje, korzystając z jej panelu ustawień.