Rak, 07 lipca ☆ Panowie

Rak, 07 lipca ☆ Panowie

dzisiejsze prognozy

samopoczucie: będziesz przejawiać wyśmienite nastawienie, idź na całość.

zdrowie: twoja witalność ewidentnie kuleje, nie przeforsowuj się i nie rzucaj na wielkie przedsięwzięcia.

miłość: stanowisz ucieleśnienie zmysłowości, jeżeli choćby zamarzysz sobie, potrafisz budować satysfakcjonujące związki.

żywioł woda
jakość kardynalna
natura żeńska
planeta Księżyc
metal srebro
liczba 2 i 7
Zodiakalny mężczyzna rak, który urodził się w dniu 7 lipca, uwielbia zachowywać się emocjonalnie, wyjść z kłopotów poszukuje w urokach i w przepowiedniach, nie ufa akademickiej metodzie pozbywania się trudności, toteż jego życie jest burzliwe i niesforne. Bywa jednostką niekonsekwentną, jego postawy i sądy często są wewnętrznie sprzeczne i nazbyt często modyfikuje ocenę odnośnie celu swojej aktywności, a więc niezmiernie kiepsko spełnia się jako głowa rodu lub pedagog. Bywa apodyktyczny, jest rzeczywistą personifikacją pruskiego oficera i nie zamartwia się ocenianiem swojego postępowania, więc częstokroć zmienia się w wyobcowanego i unikanego despotę. Znamionuje się introwertyzmem, jego indywidualna dusza potrafi być dla niego gigantycznym i obszernym środowiskiem, ochoczo oddaje się niezwykłym zamiłowaniom, jednakże miewa problemy z zadzierzganiem przyjacielskich stosunków z innymi osobami. Jest to człowiek przedsiębiorczy, ma nieograniczone zasoby energii i inspiruje współpracowników swoim bezgranicznym dynamizmem. Cechuje się cierpliwością, nieustępliwość w zmierzaniu do mety często pomaga mu osiągnąć bogactwo, w zamierzchłych epokach umiałby być benedyktynem notującym zdobionych tomach i umie cierpliwie wysłuchiwać cudzych zwierzeń. Lubi zachowywać się konsekwentnie, potrafi racjonalnie zarządzać swoimi siłami, działa w sposób powściągliwy i przemyślany, jednak częstokroć nie daje rady tworzyć improwizowanych rozwiązań w wymagających tego okolicznościach.
Jest to osobnik śmiały, umie urzeczywistnić zadania niemożliwe dla pozostałych ludzi, albowiem wspaniale sprawdza się w powikłanych warunkach i jawi się innym ludziom twardą opoką. Jest to osoba samodzielna, decyzje podejmuje na kanwie własnych rozważań, a zatem niech ci nie wydaje się, iż podporządkuje się zaordynowanym mu pouczeniom. Jest to człowiek kulturalny, nie obawia się podejmować się mediowania sprzeczek, które wydają się niewykonalnymi a nawet szaleńczymi i okażą nierealni dla jego licznych prekursorów. Charakteryzuje się pesymizmem, wszelką jego działalność ogranicza stała nieobecność śmiałości, skutkując przepuszczaniem przez niego najrozmaitszych wartościowych okazji oraz zabierając mu entuzjazm niezbędny do skończenia rozpoczętych przedsięwzięć. Jest to jednostka zrównoważona, nie nudzi go pracowite wykonywanie powtarzalnych zleceń, zatem trwa odporny na powszechny rozgardiasz i na ogół pracuje sumiennie, ale w swoim rytmie. Jest to człowiek rozważny, to przezorny i posiadający duże aspiracje dowódca, buduje roztropne projekty oraz mknie ku dostatkowi z namysłem, lecz systematycznie. Znamionuje się uduchowieniem, jest wyczulony na czyjeś emocje i trudności i potrafi bardzo zajmująco opisywać psychiczne doznania innych, dlatego często jest nauczycielem duchowym dla innych.

polityka prywatności   mapa   teksty
materiały   kontakt
horoskopy ☆ panowie ☆ rak, 07 lipca
OK
Ta strona wykorzystuje pliki cookie do analizowania ruchu i mierzenia skuteczności reklam.

Więcej informacji o tym, jak używamy plików cookie.